Förorten har kommit att förknippas med en särskild typ av husbyggande. Det handlar om miljonprogrammen som var ett