Göteborgs förorter

Precis som alla större svenska städer har Göteborg förorter. Vad som egentligen kan kallas förort och inte beror till viss del på perspektiv, då den bebyggelse som hör till Göteborgs innerstad sakta har expanderat och växt samman med stadens omgivande förorter. Enligt de definitioner som Statistiska centralbyrån har tagit fram bildar dessa tillsammans det som kallas tätorten Göteborg. I folkmun kvarstår dock ofta dessa omvigande orter och områden som förorter.aerial_photo_of_gothenburg_2013-10-27_268

Ett sådant område är Angered, som ligger i den nordöstra delen av Göteborgs kommun. Angered var dock länge en egen kommun, ända fram till 1967. Sättet på vilket Angereds kommun övergick till Göteborgs kommun är något av en sensation. Det rådde nämligen markbrist i Göteborgs kommun på 1960-talet, eftersom kommunen hade planerat att bygga en mängd nya bostäder. Detta gjorde att den dåvarande statssekreteraren Torsten Henrikson tog fram en hemlig plan för att köpa upp jordbruksmark i Angered, och försäkrade sig om att chefredaktören på Göteborgs-Posten var införstådd och skulle hålla tyst om planen. Man kunde därför köpa upp mark till ett fördelaktigt pris, utan markspekulation, och plötsligt ägde Göteborgs stad 45 procent av all landareal i Angered, vilket var 85 procent av de byggbara markområdena. Därmed fick man den statsmakt som behövdes för att besluta om att införliva Angered i Göteborgs kommun.

En annan förort till Göteborg är Gamlestaden, som precis som namnet antyder har en lång historia. Faktum är att föregångaren till den nuvarande stadsdelen anlades redan år 1473, och hette Nya Lödöse. I samband med att staden Göteborg grundades flyttades dock staden från Gamlestaden till det som idag är centrala Göteborg, och Gamlestaden blev en förort, tillsammans med till exempel Utby. Utby är den av Göteborgs förorter som kanske är mest känd för sin natur, då man här bland annat hittar berg som lockar klättrare från hela Skandinavien. I närheten av berget kan man också njuta av Fjällbo ängar, som ligger vackert omgivna av en gammal ekskog.

Om du ska flytta från någon av Göteborgs förorter närmare stan, eller från stan ut till någon av förorterna, och behöver hjälp med flytten, hittar du enkelt en flyttfirma i Göteborg på Rentandmove.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *