Våldet i förorterna

I slutet av 2016 hölls en två dagar lång manifestation i Rinkeby. Det var föreningen Förorten mot våld som stod bakom manifestationen och de startade den som följd av de många skjutningar som ägt rum i Stockholms olika förorter. Att det förekommer mycket våld i förorterna är antagligen ingen överraskning för någon. Alla har hört om det, oavsett om man själv bor på platserna eller inte. Problemet är att det ofta blir en väldigt polariserad debatt. De som bor i förorterna blir svartmålade av andra personer och det gör att det är svårt att få till ett ordentligt samtal kring våldet som förekommer. För att förstå situationen bättre behöver man dels veta hur våldet händer och varför det händer. När man lärt sig mer om det och börjar samtala kring våldet kan man också börja prata om hur det går att lösa. Det går det nämligen att göra, även om det kräver stora insatser både från individer och staten.

Hur ter sig våldet i förorterna?

När manifestationen hölls i Rinkeby hade polisen 21 ouppklarade mord på sina bord. Våldet i förorterna har krävt många liv, unga män har blivit ihjälskjutna på caféer, på torg och på väg hem till sina bostäder. Polisen har även vittnat om att antalet skjutvapen har ökat och att det är svårt att få stopp på det illegala vapeninnehavet. Tyvärr är det ofta unga människor som är inblandade i brotten och det kan bero på att många inte känner ett förtroende för polisen och staten. Därför anser en del personer att förorterna behöver försvenskas, där ibland poliser. Med det menas inte att det endast är personer med invandrarbakgrund som begår brott men snarare att vi behöver vara uppmärksamma på eventuella kulturskillnader som gör att våldet ökar så kraftigt just i förorterna. Det är inte bara genom mord våldet ter sig. Det är också många slagsmål, många gänguppgörelser och hot. Allt detta resulterar i att de som lever i förorterna blir tvungna att skydda sig genom att ta till våld för att deras samhälle fungerar med det som lösning.

Hur kan man lösa problemet?

Det hade varit lätt att veta precis hur man skall få bukt med våldet om man kunde använda en felkodsläsare på samhället. Dessvärre går det inte och därför får man istället se på andra lösningar. En viktig aspekt för att få bukt med våldet är att satsa på utbildning. De ungdomar som växer upp i förorterna har ofta betydligt sämre skolresultat än ungdomar i de mer välbärgade områdena. Utbildning är början till resten av livet. Genom att stärka unga till att tro på sig själva kan man ge dem verktyg för att skapa en egen framtid. Något annat som hade varit bra kunde vara om det inte skapades så tydliga grupperingar i samhället som det görs idag. Det är de rika mot de fattiga, svenskarna mot invandrarna. Det kan få som resultat att man i de mer utsatta områdena upplever en hopplöshet som gör att det inte känns värt att ens försöka bli av med allt det onda.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *